typ
Home » Praca

Referent ds. sprzedaży ubezpieczeń


do Filii TUW "TUW" w Busku Zdroju

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej będzie należało wykonywanie czynności związanych z obsługą procesu sprzedaży ubezpieczeń.

 

Podstawowe zadania na stanowisku:

 

  •  zawieranie umów ubezpieczenia oraz ich kompleksowa obsług
  •   kontrola merytoryczna zawartych umów ubezpieczenia
  •   obsługa posprzedażowa umów ubezpieczenia
  •    sporządzanie okresowych raportów akwizycyjnych

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

  •     wykształcenia  min. średniego
  •      dobrej znajomości pakietu MS Office
  •      umiejętności pracy w zespole
  •      systematyczności i rzetelności w wykonywaniu obowiązków służbowych
  •      mile widziana podstawowa praktyka w ubezpieczeniach

 

 

 Wybranemu kandydatowi oferujemy stabilną pracę i możliwość rozwoju i pracy w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku, pakiet motywacyjny, w tym prywatną opiekę medyczną.

 

Aplikacje ze zdjęciem (CV) prosimy przesyłać na adres e-mail: lucyna.rybak@tuw.pl

- z dopiskiem w temacie: “rekrutacja Busko-Zdrój”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

W aplikacji prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Referent ds. sprzedaży ubezpieczeń

 

Jeżeli kandydat chce uczestniczyć również w przyszłych rekrutacjach, prośba o dołączenie dodatkowej zgody:

„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych  na potrzeby przyszłych rekrutacji”

 

Obowiązek informacyjny:

a) administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
z siedzibą w Warszawie, ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  IOD@tuw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

c) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w rekrutacji na podstawie przesłanego CV
i wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”;

e) dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia stosownej zgody do czasu udziału w przyszłych rekrutacjach bądź cofnięcia w tym zakresie zgody na przetwarzanie danych;

f) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

g) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.