typ
Home » Praca

Inspektor ds. ubezpieczeń


Poszukujemy kandydatów do pracy w : - Biurze Regionalnym TUW TUW w Rzeszowie - Filii Biura Regionalnego w Dębicy

 

Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało wykonywanie czynności związanych z obsługą procesu sprzedaży ubezpieczeń

 

 Od kandydatów oczekujemy:

 

 •  wykształcenia co najmniej średniego
 •   znajomości pakietu MS Office
 •   dobrej organizacji pracy
 •   umiejętności pracy w zespole

 

dodatkowe atuty:

 

 •   doświadczenie w branży ubezpieczeniowej
 •   prawo jazdy kat. B

 

 

Wybranemu kandydatowi oferujemy możliwość rozwoju w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku, prywatną opiekę medyczną i świadczenia socjalne.

 

Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail: lucyna.rybak@tuw.pl  z dopiskiem w temacie „rekrutacja-Rzeszów” lub „rekrutacja Dębica“ (odpowiednio)

 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko inspektora ds. ubezpieczeń

 

Jeżeli kandydat chce uczestniczyć również w przyszłych rekrutacjach, prośba o dołączenie dodatkowej zgody:

„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

 

Obowiązek informacyjny:

 1. administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
  z siedzibą w Warszawie, ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa;
 2. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  IOD@tuw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w rekrutacji na podstawie przesłanego CV i wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”;
 4. dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia stosownej zgody do czasu udziału w przyszłych rekrutacjach bądź cofnięcia w tym zakresie zgody na przetwarzanie danych;
 5. posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
 6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.