typ
Home » Praca

Administrator Systemów Informatycznych


do Centrali TUW "TUW" w Warszawie

 

Do zadań i obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało m. in.:

 • administracja środowiskiem systemowym i aplikacyjnym,
 • monitorowanie wydajności i bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz baz danych,
 • nadzór techniczny nad cyklem projektowym, w tym: budowa środowiska, testy i wdrożenie systemów oraz automatyzacja procesów dostarczania rozwiązań aplikacyjnych,
 • zabezpieczanie danych systemowych przed ich utratą, wykonywanie i nadzorowanie kopii zapasowych,
 • utrzymywanie kontaktów z zewnętrznymi partnerami w zakresie administrowania i pracy systemów informatycznych,
 • obsługa zgłoszeń dotyczących administrowanych systemów informatycznych oraz  udział w procesach mających na celu usuwanie awarii tych systemów,
 • tworzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami,

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • doświadczenia w administracji systemami operacyjnymi Linux (CentOS), MS Windows Server,
 • doświadczenie w administracji serwerami aplikacji (Tomcat, Glassfish, Wildfly, IIS),
 • doświadczenia w administracji bazami danych (Oracle, MS SQL, PostgreSQL, MySQL),
 • znajomość narzędzi monitorowania aplikacji (ELK, Graylog, Zabbix)
 • znajomość Bash/Shell scripting, podstawowa znajomość PHP, Python, SQL
 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa aplikacji.
 • wysoko rozwiniętych umiejętności organizacji pracy,
 • umiejętności efektywnej komunikacji oraz pracy w zespole,
 • wysokiej motywacji, uczciwości oraz zorientowania na rezultaty,

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w projektowaniu i programowaniu aplikacji Java
 • znajomości technologii wirtualizacyjnej VMware
 • doświadczenie w zagadnieniach i narzędziach DevOps automation

 

Oferujemy:

 • ciekawe i ambitne projekty,
 • stabilne zatrudnienie,
 • prywatną opiekę medyczną.

 

 

 

Aplikacje zawierające list motywacyjny uzasadniający zainteresowanie ofertą oraz CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja.it@tuw.pl

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

W aplikacji prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: Administrator Systemów Informatycznych”.

 

Jeżeli kandydat chce uczestniczyć również w przyszłych rekrutacjach, prośba o dołączenie dodatkowej zgody:

 

„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych  na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

 

Obowiązek informacyjny:

 

a) administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
z siedzibą w Warszawie, ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  IOD@tuw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

c) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w rekrutacji na podstawie przesłanego CV
i wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”;

e) dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia stosownej zgody do czasu udziału w przyszłych rekrutacjach bądź cofnięcia w tym zakresie zgody na przetwarzanie danych;

f) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

g) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.