typ

OWU


Dokument zawierający informacje o produkcie BEZPIECZNA RODZINA obowiązujący od 01 kwietnia 2020r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNA RODZINA obowiązujące od 01 kwietnia 2020r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNA RODZINA obowiązujące od 06 czerwca 2019r. do 31 marca 2020r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNA RODZINA obowiązujące od 01 października 2018r. do 05 czerwca 2019r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNA RODZINA obowiązujące od 15 marca 2017r. do 30 września 2018r.

Aneks nr 1 do ogólnych warunków ubezpieczenia BEZPIECZNA RODZINA obowiązujący od 15 marca 2017r. do 30 września 2018r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNA RODZINA obowiązujące od 15 sierpnia 2015r.  do 14 marca 2017r.

Aneks zmieniający z dniem 15 kwietnia 2016r. postanowienia OWU BEZPIECZNA RODZINA obowiązujących od 15 sierpnia 2015r. do 14 marca 2017r.

 

Tabela stopnia zużycia technicznego budynków wg wzoru Rossa

 

 

Dokument zawierający informacje o produkcie BEZPIECZNY DOM W BUDOWIE obowiązujący od 01 października 2018r.

 
 
 

 

Dokument zawierający informacje o produkcie BEZPIECZNA FIRMA w TUW-ie obowiązujący od 01 października 2018r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNA FIRMA w TUW-ie obowiązujące od 01 października 2018r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNA FIRMA w TUW-ie obowiązujące od 15 lipca 2017 r. do 30 września 2018r.

 

 

 

Dokument zawierający informacje o produkcie BEZPIECZNY BIZNES w TUW-ie obowiązujący od 29 lipca 2021 r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNY BIZNES w TUW-ie obowiązujące od 29 lipca  2021 r.

 

 

Dokument zawierający informacje o produkcie BEZPIECZNE MIENIE obowiązujący od 01 października 2018r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNE MIENIE obowiązujące od 01 października 2018r.

 

 

Dokument zawierający informacje o produkcie BEZPIECZNA SZKOŁA obowiązujący od 01 czerwca 2020r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNA SZKOŁA obowiązujące od 01 czerwca 2020r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNA SZKOŁA obowiązujące od 01 października 2018r. do 30 maja 2020r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNA SZKOŁA obowiązujące od 15 lipca 2016r. do 30 września 2018r.

Aneks Nr 1 zmieniajacy z dniem 10 kwietnia 2017 r.postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia BEZPIECZNA SZKOŁA obowiązujących od 15 lipca 2016 r.do 30 września 2018r.

 

 

 


Dokument zawierający informacje o produkcie BEZPIECZNY AGROBIZNES obowiązujący od 01 października 2018r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNY AGROBIZNES obowiązujące od 01 października 2018r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNY AGROBIZNES obowiązujące od 01 września 2012r. do 30 września 2018r.

Aneks zmieniający z dniem 01 lutego 2017r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia BEZPIECZNY AGROBIZNES obowiązujących od 01 września 2012r. do 30 września 2018r.

 

 

Dokument zawierający informacje o produkcie BEZPIECZNA GMINA obowiązujący od 15 listopada 2018r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia dla jednostek samorządu terytorialnego BEZPIECZNA GMINA obowiązujące od 15 listopada 2018r.

 

 

Dokument zawierający informacje o produkcie casco maszyn, sprzętu budowlanego i transportowego obowiązujący od 01 października 2018r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia casco maszyn, sprzętu budowlanego i transportowego obowiązujące od 01 października 2018r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia casco maszyn, sprzętu budowlanego i transportowego obowiązujące od 15 października 2008r. do 30 września 2018r.

Aneks zmieniający z dniem 01 lutego 2017r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia casco maszyn i sprzętu budowlanego i transportowego  obowiązujących od 15 października 2008r. do 30 września 2018r.

 

 

Dokument zawierający informacje o produkcie BEZPIECZNA PODRÓŻ Z TUW-em obowiązujący od 01 lipca 2019r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNA PODRÓŻ Z TUW-em obowiązujące od 01 lipca 2019r.

Aneks zmieniający z dniem 01 maja 2020r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia BEZPIECZNA PODRÓŻ Z TUW-em obowiązujących od 01 lipca 2019r.

 

 

Dokument zawierający informacje o produkcie BEZPIECZNY ROWERZYSTA obowiązujący od 01 października 2018r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNY ROWERZYSTA  obowiązujące od 01 października 2018r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNY ROWERZYSTA  obowiązujące od 15 kwietnia 2015r. do 30 września 2018r.

Aneks zmieniający z dniem 01 lutego 2017r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia BEZPIECZNY ROWERZYSTA obowiązujących od 15 kwietnia 2015r. do 30 września 2018r.

 

 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązujący od 17 marca 2020r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązujące od 17 marca 2020r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązujące od 01 października 2018 r do 16 marca 2020.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązujące od 01 kwietnia 2016r. do 30 września 2018r.

Aneks Nr 1 zmieniajacy z dniem 10 kwietnia 2017 r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia nastepstw nieszczesliwych wypadków obowiązujących od 01 kwietnia 2016 r. do 30 września 2018r.

 

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

 

 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenie sprzętu elektronicznego obowiązujący od 01 października 2018r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego obowiązujące od 01 października 2018r.

 

 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obowiązujący od 01 października 2018r. 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązujące od 01 października 2018r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązujące od 01 marca 2012r. do 30 września 2018r.

Aneks zmieniający z dniem 01 lutego 2017r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązujących od 01 marca 2012r. do 30 września 2018r.

 

 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem zawodu lekarza i innych zawodów w słuzbie zdrowia obowiązujący od 01 października 2018r. 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem zawodu lekarza i innych zawodów w słuzbie zdrowia obowiązujące od 01 października 2018r.

 

Dokument zawierający informacje o produkcie obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu lub prowadzenia przedsiębiorstwa obowiązujący od 1 października 2018r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia obowiązkowego OC z tytułu wykonywania zawodu lub prowadzenia przedsiębiorstwa obowiązujące od 1 października 2018r.

 

 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracownikow samorządowych obowiązujący od 1 października 2018r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracownikow samorządowych obowiązujące od 01 października 2018r.

 

 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego na terytorium RP obowiązujący od 1 października 2018r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego na terytorium RP obowiązujące od 01 września 2018r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego na terytorium RP obowiązujące od 01 sierpnia 2009r. do 31 sierpnia 2018r.

Aneks zmieniający z dniem 01 lutego 2017r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia  OC przewoźnika drogowego na terytorium RP obowiązujących od 01 sierpnia 2009r. do 31 sierpnia 2018r.

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obowiązujące od 01 września 2009r. do 30 września 2018r.

Aneks zmieniający z dniem 01 lutego 2017r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia  mienia od wszystkich ryzyk obowiązujących od 01 września 2009r do 30 września 2018r.

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku obowiązujące od 10 sierpnia 2007r do 22 lutego 2018r.
Aneks zmieniający z dniem 01 lutego 2017r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia  mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku obowiązujących od 10 sierpnia 2007r do 22 lutego 2018r.

 

 

Ogólne warunki umów o gwarancje do umów zawieranych od dnia 01 stycznia 2020 r.