typ

OWU


 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obowiązujący od 15 grudnia 2020r.

 

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 

 

 

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia AUTOCASCO obowiązujące od 01 maja 2019r. do 19 sierpnia 2020r.

Aneks zmieniajacy z dniem 02 września 2019r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia AUTOCASCO obowiązujących od 01 maja 2019r. do 19 sierpnia 2020r.

 
 

Ogólne warunki ubezpieczenia AUTOCASCO obowiązujące od 01 czerwca 2016r. do 30 września 2018r.

Aneks zmieniajacy z dniem 1 kwietnia 2017 r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia AUTOCASCO obowiązujących 01 czerwca 2016r do 30 września 2018r.

 

 

  

Ogólne warunki ubezpieczenia AUTOCASCO MINI obowiązujące od 17 marca 2020r. do 14 grudnia 2020r.

 

 

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW) obowiązujące od 15 lipca 2017r. do 30 września 2018r.

 

 

 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenie pomocy w podróży Assistance obowiązujący od 15 grudnia 2020r. 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia pomocy w podróży Assistance obowiązujące od 15 grudnia 2020r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia pomocy w podróży Assistance obowiązujące od 01 kwietnia 2020 r. do 14 grudnia 2020r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia pomocy w podróży Assistance obowiązujące od 15 sierpnia 2018r. do 31 marca 2020r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia pomocy w podróży Asisstance obowiązujące od 15 października 2015r. do 14 sierpnia 2018r.

Aneks Nr 1 zmieniajacy z dniem 01 kwietnia 2017 r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia pomocy w podróży Assistance obowiązujących od 15 października 2015r. do 14 sierpnia 2018r.

 

 

 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) obowiązujący od 01 maja 2019r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) obowiązujące od 01 lutego  2019r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) obowiązujące od 01 października 2018r. do 31 stycznia 2019r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) obowiązujące od 16 października 2017r. do 30 września 2018r.

 

 

 

 

 
 
 

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPOŚREDNIA LIKWIDACJA SZKÓD W TUW-ie obowiązujący od 17 marca 2020r. do 14 grudnia 2020r.