typ
Home » Oferta » Dla firm » NNW

NNW


Nie wolno zapominać o ubezpieczeniu NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW.

 

Gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, uzyskane świadczenie pomoże w szybszym powrocie do zdrowia i zrekompensuje koszty poniesione na leczenie, rehabilitację.

 

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w formie indywidualnej lub grupowej na okres 1 roku lub krótszy.

 

Ubezpieczenie NNW obejmuje następujące świadczenia:

 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w tym zawału serca i udaru mózgu,
 • świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • świadczenie z tytułu oparzenia lub odmrożenia ciała,
 • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • zwrot udokumentowanych kosztów przysposobienia zawodowego osoby z niepełnosprawnością,
 • zwrot kosztów operacji plastycznych, przeprowadzonych w związku z następstwem nieszczęśliwego wypadku.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terenie całego świata. Otrzymasz optymalnie dobraną, szeroką ochronę ubezpieczeniową 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu lub tylko w czasie wskazanych przez Ciebie czynności albo zajęć.

 

Chcąc zapewnić pełną ochronę ubezpieczeniową, proponujemy liczne rozszerzenia do umowy ubezpieczenia NNW:

 • Klauzula 1: Dzienne świadczenie szpitalne;
 • Klauzula 2: Zwrot kosztów leczenia;
 • Klauzula 3: Zwrot kosztów rehabilitacji;
 • Klauzula 4: Zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego;
 • Klauzula 5: Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania;
 • Klauzula 6: Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego;
 • Klauzula 7: Świadczenie z tytuły niezdolności do pracy.

 Modułowa konstrukcja ogólnych warunków pozwala na samodzielny wybór zakresu ubezpieczenia.

 

Składka za ubezpieczenie uzależniona jest od:

 • zakresu ubezpieczenia,
 • rodzaju wykonywanej pracy lub czynności w życiu prywatnym,
 • wybranej przez Ciebie wysokości sumy ubezpieczenia.

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązujący od 17 marca 2020r.

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązujące od 17 marca 2020r.

 

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku