typ
Home » Oferta » Dla firm » Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC


Gdy prowadzisz działalność gospodarczą: usługową lub produkcyjną, pracujesz sam lub zatrudniasz pracowników - potrzebujesz zabezpieczenia finansowego - gdy z powodu czynu za który jesteś odpowiedzialny będziesz musiał zrekompensować poszkodowanemu poniesione straty.

 

Proponujemy umowę ubezpieczenia OC obejmującą odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności lub posiadanym mieniem, będące następstwem czynu niedozwolonego.

 

Dla zapewnienia optymalnej ochrony ubezpieczeniowej przygotowaliśmy szereg rozszerzeń umowy ubezpieczenia dedykowanych dla różnych branż i prowadzonych działalności.

 

Możesz rozszerzyć umowę o odpowiedzialność cywilną:

  • pracodawcy za wypadki pracowników w trakcie pracy,
  • najemcy nieruchomości i/lub rzeczy ruchomych,
  • za zdarzenia spowodowane przez podwykonawców,
  • za szkody w mieniu ruchomym przyjętym w celu wykonania usługi,
  • organizatora imprezy nie podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu.

Mamy dla Ciebie dopasowane specjalnie rozszerzenie ubezpieczenia - gdy Twoja działalność polega np. na działalności hotelarskiej.

 

Dopełnieniem ochrony ubezpieczeniowej będą dodatkowe klauzule:

  • odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,
  • odpowiedzialności cywilnej za produkt.

Pamiętaj, Twój błąd, a co za tym idzie Twoja wina i odpowiedzialność - może skutkować roszczeniem w stosunku do Twojej firmy, które narazi Cię na wysokie straty.

 

Zapraszamy do naszych biur i Agentów, którzy wytłumaczą pozostałe kwestie oraz w sposób szybki i łatwy zawrą z Tobą umowę ubezpieczenia.

 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obowiązujący od 01 października 2018r. 

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązujące od 01 października 2018r.