typ
Home » Oferta » Dla rolników » Mienie w gospodarstwie rolnym

Mienie w gospodarstwie rolnym


Jeżeli masz gospodarstwo rolne i spełniłeś już obowiązek ubezpieczając:

 • swój dom i budynki rolnicze,
 • odpowiedzialność cywilną rolnika,
 • uprawy,
  jak również ubezpieczyłeś swoje pojazdy mechaniczne oraz rodzinę i chcesz jeszcze ubezpieczyć mienie, które posiadasz w gospodarstwie – dobrze trafiłeś, możesz to zrobić u nas.
Oferujemy przygotowany z myślą o Tobie produkt UBEZPIECZENIE MIENIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH, który opracowany został w dwóch zakresach:
 
1) podstawowym – obejmującym ubezpieczenie:
 • ziemiopłodów złożonych w budynkach, silosach, stertach lub stogach,
 • zwierząt gospodarskich w chowie gospodarskim,
 • mienia związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, w tym maszyn rolniczych i urządzeń oraz materiałów i zapasów np. nawozów, środków ochrony roślin, zakupionych pasz, premiksów, opału itp. itd,
 • szeroko pojętych ruchomości domowych w tym: stałych elementów mieszkania, mebli, odzieży, urządzeń elektronicznych, biżuterii, dzieł sztuki, sprzętu turystycznego, nawet czworonożnych  i śpiewających przyjaciół i innych zwierząt domowych,
2) rozszerzonym – obejmującym ubezpieczenie:
 • mienia od skutków zalania,
 • ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • urządzeń elektrycznych od skutków przepięć,
 • kombajnów zbożowych od ognia w trakcie prac polowych.
Tylko polisa ubezpieczenia MIENIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH:
chroni:
 • Twój dobytek, środki produkcji od skutków ognia, huraganu, powodzi, gradu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, śniegu, lawiny, upadku statku powietrznego, utraty ubezpieczonego mienia w czasie i miejscu wystąpienia zdarzenia losowego lub prowadzonej akcji ratunkowej, 
 • a w przypadku zwierząt – również od następstw porażenia prądem elektrycznym powodującego śmierć lub konieczność ich uboju;
zapewnia:
 • odszkodowanie będące rekompensatą poniesionych przez Ciebie strat, które zostanie ustalone na podstawie przeciętnych cen mienia tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, obowiązujących w dniu szkody lub przedłożonych przez Ciebie dokumentów zakupu, rachunków naprawy itp., dlatego ważnym jest, abyś do wniosku o ubezpieczenie dołączył wykaz mienia o dużej wartości;
pomaga:
 • zachować płynność finansową gospodarstwa, nawet w przypadku zniszczenia cennego parku maszynowego, zgromadzonej paszy dla zwierząt lub pozwoli odbudować stado zwierząt.
Pamiętaj, aby już po zawarciu umowy ubezpieczenia, w trakcie jej trwania, informować Towarzystwo o zaistniałych istotnych zmianach w stanie posiadanego mienia np. takich jak zakup nowego mienia.

Wybierając ubezpieczenie MIENIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH w naszym Towarzystwie,
otrzymujesz gwarancję:
 • pełnej ochrony całego dobytku zgromadzonego w Twoim gospodarstwie,
 • szerokiego zakresu ochrony ubezpieczeniowej,
 • rzeczywistych sum ubezpieczenia,
czerpiesz liczne korzyści:
 • stając się Członkiem Towarzystwa masz pewność, że ubezpieczasz się u siebie,
 • prosta procedura i minimum formalności maksymalnie skraca czas potrzebny by się ubezpieczyć,
otrzymujesz atrakcyjne zniżki:
 • za posiadanie w Towarzystwie umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 • za jednorazową opłatę składki,
 • składkę możesz opłacić w dwóch ratach.
Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto byś zapoznał się z ofertą kompleksowego ubezpieczenia dla gospodarstw rolnych BEZPIECZNA ZAGRODA.

Nasi agenci ubezpieczeniowi i pracownicy w 100 jednostkach na terenie całego kraju chętnie pomogą Tobie dokonać trafnego wyboru.