typ
Home » Oferta » Dla rodziny » Program KARTA DUŻEJ RODZINY

Program KARTA DUŻEJ RODZINY


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w ramach prowadzonej działalności prospołecznej i prorodzinnej jest partnerem programu Karta Dużej Rodziny.

 

Karta Dużej Rodziny ma na celu pomoc rodzinom mającym na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wymierny sposób przyczyniając się do materialnego i finansowego wsparcia.

Dzięki współpracy rządu, firm i instytucji rodziny wielodzietne są uprawnione do korzystania ze zniżek, ulg oraz rabatów przygotowanych specjalnie dla nich.

 

TUW "TUW" jako Partner programu oferuje wielodzietnym rodzinom posiadającym  Karty Dużej Rodziny, zniżki w wysokości 30%, w zakresie ubezpieczeń: mieszkań, domów, gospodarstw rolnych, następstw nieszczęśliwych wypadków, a także 15 % zniżki przy ubezpieczeniach komunikacyjnych dla pojazdów należących do rodziny.

 

 

Więcej informacji dotyczących udziału Towarzystwa w programie uzyskasz w naszych jednostkach terenowych oraz u naszych agentów ubezpieczeniowych.