Specjalista ds. sprzedaży

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” działające na rynku ubezpieczeń od 1992 roku, poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. sprzedaży

Specjalista ds. sprzedaży
Koszalin

Podstawowe zadania na stanowisku :

 • współpraca z siecią sprzedaży – nadzorowanie procesów sprzedażowych, szkolenia, oferty specjalne, negocjowanie umów
 • obsługa portfela ubezpieczeń i działania rozwojowe
 • kontrola merytoryczna zawartych umów
 • analiza i ocena ryzyka

Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail dyr.biuro52@tuw.pl z dopiskiem w temacie „Rekrutacja – sprzedaż”.

Na zgłoszenia czekamy do 11 sierpnia 2023.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. sprzedaży”

Jeżeli kandydat chce uczestniczyć również w przyszłych rekrutacjach, prośba o dołączenie dodatkowej zgody:

„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji”

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie, ul. Raabego 13, 02-793 Warszawa;
 2. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres IOD@tuw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji. W zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t .j. Dz. U. z 2022 poz. 1510) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369) tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa będzie potraktowane jako zgoda na przewarzanie danych, tj. podstawą prawna przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można ją cofnąć w każdym czasie;
 4. odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa. Dane mogą być ujawnione podmiotom, które świadczą usługi na rzecz administratora;
 5. dane osobowe będą przechowywane do przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji bądź cofnięcia w tym zakresie zgody na przetwarzanie danych, jeśli zgoda była podstawą prawną ich przetwarzania;
 6. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;
 7. podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia minimum średniego
 • minimum 3-letniego doświadczenia w sprzedaży ubezpieczeń majątkowych/komunikacyjnych/rolnych/gwarancji
 • znajomości ogólnych zagadnień dotyczących prowadzenia działalności ubezpieczeniowej oraz rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych (innych, niż ubezpieczenia na życie)
 • znajomości zagadnień niezbędnych do wykonywania czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń
 • umiejętność ocen ryzyka ubezpieczeniowego i przeprowadzenia analizy szkodowej
 • praktycznej znajomości pakietu MS Office
 • posiadania prawa jazdy kat. B


Wybranym kandydatom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju zawodowego
 • ciekawą i samodzielną pracę
 • pakiet prywatnej opieki medycznej i świadczenia socjalne