Specjalista ds. likwidacji szkód komunikacyjnych

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” działające na rynku ubezpieczeń od 1992 roku, poszukuje kandydatów na stanowiska specjalista ds. likwidacji szkód komunikacyjnych

Katowice, Rzeszów, Łódź
Specjalista ds. likwidacji szkód komunikacyjnych

Podstawowe zadania na stanowisku:

 • prowadzenie procesu likwidacji szkód w pojeździe z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • kompletowanie dokumentacji niezbędnej do ustalenia zasadności i wysokości odszkodowania
 • prowadzenie negocjacji ugodowych w sprawie wysokości odszkodowania
 • podejmowanie decyzji w ramach nadanych limitów
 • tworzenie i aktualizacja rezerw szkodowych
 • przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej i eliminowanie wypłat nienależnych odszkodowań
 • rozpatrywanie reklamacji

Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail: dorota.chmielewska@tuw.pl z dopiskiem w temacie

„Rekrutacja – BLSKO”.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalista ds. likwidacji szkód”

 

Jeżeli kandydat chce uczestniczyć również w przyszłych rekrutacjach, prośba o dołączenie dodatkowej zgody:

„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji”

 

Obowiązek informacyjny:

a) administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie, ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres IOD@tuw.pl lub pisemnie
na adres siedziby administratora;

c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby rekrutacji. W zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy tj. art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 917 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie Państwa zgody.

d) odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne oraz podmioty świadczące usługi doradcze;

e) dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia stosownej zgody do czasu udziału w przyszłych rekrutacjach bądź cofnięcia w tym zakresie zgody na przetwarzanie danych;

f) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

g) posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

h) podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie
 • praktyczna znajomość przepisów prawa z zakresu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, odpowiedzialności cywilnej oraz ruchu drogowego
 • minimum 1 rok doświadczenia w likwidacji szkód (preferowane doświadczenie
  w likwidacji szkód komunikacyjnych)
 • mile widziane doświadczenie w pracy z elektroniczną teczką szkodową
 • komunikatywność, umiejętności negocjacji
 • rzetelność, dokładność i systematyczność w pracy

Oferujemy

 • dobre warunki zatrudnienia
 • ciekawą pracę i możliwość rozwoju zawodowego
 • świadczenia socjalne
 • możliwość świadczenia pracy w formie zdalnej