Programista JAVA/APEX

Stanowisko: Programista JAVA/APEX
Lokalizacja: Warszawa

Od kandydata oczekujemy:

 

 • doświadczenie w budowie aplikacji webowej w oparciu o Oracle APEX
 • doświadczenia w tworzeniu aplikacji Java (Spring)
 • znajomości relacyjnych baz danych i doświadczenia w budowaniu aplikacji opartych o bazę danych Oracle (SQL, PL/SQL)
 • doświadczenie w technologiach związanych z procesem CI/CD: GIT, Nexus (lub inne repozytorium binarne), Jenkins, Docker
 • doświadczenia w budowaniu testów aplikacyjnych
 • podstawowej znajomości zagadnień ogólnych programowania aplikacji webowych
  (w szczególności: serwery aplikacji; HA; Proxy / LB; sieci komputerowe, w tym: tcp, dns; protokół HTTP; bezpieczeństwo aplikacji)
 • znajomości Jira, Confluence
 • umiejętności analitycznych, wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • umiejętności pracy w zespole, komunikatywności
 • umiejętności i chęci samorozwoju
 • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę z dokumentacją techniczną

 

Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja.it@tuw.pl   z dopiskiem w temacie „Rekrutacja – BI”.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko programisty”

Jeżeli kandydat chce uczestniczyć również w przyszłych rekrutacjach, prośba o dołączenie dodatkowej zgody:

„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji”

 

 Obowiązek informacyjny:

a) administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie, ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  IOD@tuw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby rekrutacji w zakresie wskazanym
w przepisach prawa pracy tj. art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, natomiast inne dane, w tym do kontaktu, na podstawie Państwa zgody;

d) odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne oraz podmioty świadczące usługi doradcze;

e) dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji lub
w przypadku wyrażenia stosownej zgody do czasu udziału w przyszłych rekrutacjach bądź cofnięcia w tym zakresie zgody na przetwarzanie danych;

f) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

g) posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

h) podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Mile widziane:

 

 • doświadczenie w budowie endpointów i integracji między systemowej
 • doświadczenie w bazach danych PostgreSQL

 

Oferujemy:

 

 • pracę w nowoczesnych systemach w zgranym zespole
 • wiele ciekawych i ambitnych projektów usprawniających i przyspieszających procesy
 • możliwość pracy UoP lub B2B
 • możliwość pracy w formie zdalnej
 • szkolenia,
 • pakiet zdrowotny i świadczenia socjalne