Menedżer ds. sprzedaży ubezpieczeń

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ,,TUW„ działające na rynku ubezpieczeń od 1992 roku, poszukuje kandydata do pracy na stanowisko menedżera ds. sprzedaży ubezpieczeń

Menedżer ds. sprzedaży ubezpieczeń
Kraków

Do obowiązków osoby zatrudnionej będzie należało zarządzanie wyznaczoną siecią sprzedawców, w tym:

 • współpraca z agentami
 • aktywne działania na rzecz realizacji planów sprzedażowych
 • prowadzenie szkoleń

Aplikację (CV) prosimy przesyłać na adres e-mail: dyr.biuro58@tuw.pl z dopiskiem w temacie “rekrutacja MS”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W aplikacji prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko menedżer ds. sprzedaży ubezpieczeń”

 

Jeżeli kandydat chce uczestniczyć również w przyszłych rekrutacjach, prośba o dołączenie dodatkowej zgody:

„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych  na potrzeby przyszłych rekrutacji”

 Obowiązek informacyjny:

a) administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie, ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres IOD@tuw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby rekrutacji. W zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy tj. art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie Państwa zgody.

d) odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne oraz podmioty świadczące usługi doradcze;

e) dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia stosownej zgody do czasu udziału w przyszłych rekrutacjach bądź cofnięcia w tym zakresie zgody na przetwarzanie danych;

f) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

g) posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

h) podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Od kandydatów oczekujemy:

 • doświadczenia w pracy związanej ze sprzedażą ubezpieczeń
 • dobrej znajomości pakietu MS Office
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • umiejętności budowania relacji biznesowych
 • orientacji na cel

Wybranemu kandydatowi oferujemy:

 • dobre warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju i pracy w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku,
 • pakiet motywacyjny,
 • w tym prywatną opiekę medyczną.