Kandydat do pracy w Zespole Likwidatorów Mobilnych

Stanowisko: Kandydat do pracy w Zespole Likwidatorów Mobilnych
Lokalizacja: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Toruń, Warszawa, Wrocław

Podstawowe zadania na stanowisku :

 • dokonywanie oględzin uszkodzonych pojazdów, miejsc zdarzeń, oględzin po naprawczych
 • sporządzanie ocen technicznych, kalkulacji kosztów naprawy
 • analiza zebranej dokumentacji pod kątem zakresu uszkodzeń i korelacji

Aplikacje (CV) prosimy przesyłać na adres e-mail.: bsp.rekrutacja@tuw.pl dopiskiem w temacie „rekrutacja – likwidacja mobilna”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kandydat do pracy w Zespole Likwidatorów Mobilnych”

Jeżeli kandydat chce uczestniczyć również w przyszłych rekrutacjach, prośba o dołączenie dodatkowej zgody:

„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji”

 

 Obowiązek informacyjny:

a) administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie, ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  IOD@tuw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby rekrutacji w zakresie wskazanym
w przepisach prawa pracy tj. art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, natomiast inne dane, w tym do kontaktu, na podstawie Państwa zgody;

d) odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne oraz podmioty świadczące usługi doradcze;

e) dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji lub
w przypadku wyrażenia stosownej zgody do czasu udziału w przyszłych rekrutacjach bądź cofnięcia w tym zakresie zgody na przetwarzanie danych;

f) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

g) posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

h) podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia technicznego kierunkowego o specjalności pojazdy samochodowe (minimum średnie)
 • minimum 2-letniego doświadczenia w rzeczoznawstwie lub na stanowisku doradca serwisu blacharsko–lakierniczego
 • znajomości budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych oraz technologii napraw blacharsko-lakierniczych
 • znajomości przepisów prawa o ruchu drogowym
 • znajomości programów eksperckich do wyceny kosztów napraw pojazdów i ustalania wartości rynkowych (Audatex, Eurotax, InfoEkspert, DAT)
 • praktycznej znajomości pakietu MS Office
 • umiejętność interpersonalnych
 • posiadania prawa jazdy kat. B

 

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • ciekawą i samodzielną pracę
 • prywatną opiekę medyczną i świadczenia socjalne