Specjalista ds. Sprzedaży

Specjalista ds. Sprzedaży
Biuro w Koszalinie

Podstawowe zadania na stanowisku :

 • współpraca z siecią sprzedaży – nadzorowanie procesów sprzedażowych, szkolenia
 • przygotowywanie ofert i negocjowanie umów
 • obsługa portfela ubezpieczeń i działania rozwojowe
 • kontrola merytoryczna zawartych umów

 

Aplikacje (CV) prosimy przesyłać na adres e-mail.: bsp.rekrutacja@tuw.pl dopiskiem w temacie „rekrutacja – sprzedaż”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W aplikacji prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ds technicznej likwidacji szkód”

Jeżeli kandydat chce uczestniczyć również w przyszłych rekrutacjach, prośba o dołączenie dodatkowej zgody:

„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji”

 Obowiązek informacyjny:

 1. a) administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie, ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa;
 2. b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  IOD@tuw.pllub pisemnie na adres siedziby administratora;
 3. c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby rekrutacji w zakresie wskazanym
  w przepisach prawa pracy tj. art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, natomiast inne dane, w tym do kontaktu, na podstawie Państwa zgody;
 4. d) odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne oraz podmioty świadczące usługi doradcze;
 5. e) dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji lub
  w przypadku wyrażenia stosownej zgody do czasu udziału w przyszłych rekrutacjach bądź cofnięcia w tym zakresie zgody na przetwarzanie danych;
 6. f) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
 7. g) posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 8. h) podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Wymagania:

 • wykształcenia minimum średniego
 • minimum 3-letniego doświadczenia w sprzedaży ubezpieczeń majątkowych/komunikacyjnych/rolnych
 • znajomości ogólnych zagadnień dotyczących prowadzenia działalności ubezpieczeniowej oraz rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych (innych, niż ubezpieczenia na życie)
 • znajomości zagadnień niezbędnych do wykonywania czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń
 • praktycznej znajomości pakietu MS Office
 • rzetelności i systematyczności
 • posiadania prawa jazdy kat. B

 

Wybranym kandydatom oferujemy:

 

 • stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju zawodowego
 • ciekawą i samodzielną pracę
 • pakiet prywatnej opieki medycznej i świadczenia socjalne