Cały dzień
Featured Wyróżnione

Przeprowadzenie spisu stada

31 grudnia mija termin na przeprowadzenie spisu stada za 2023 roku. Obowiązek dotyczy rolników hodujących takie zwierzęta gospodarskie jak: owce, kozy czy świnie. Spis należy wykonać odrębnie dla każdego gatunku. […]