typ
Home »

Szkody majątkowe spowodowane przez anomalie pogodowe


W związku z występowaniem w ostatnich tygodniach gwałtownych zjawisk atmosferycznych (nawałnice, ulewne deszcze, silne wiatry, burze), które powodują dotkliwe straty w wielu gospodarstwach domowych naszych Członków, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” informuje, że szkody można zgłaszać za pośrednictwem:
  • internetowego formularza zgłoszenia szkody dostępnego w zakładce „Zgłoś szkodę” pod linkiem https://zgloszenie-szkody.tuw.pl;
  • infolinii pod numerem 22 545 39 50;
  • jednostek terenowych TUW „TUW” (numery telefonów i adresy e-mail znajdują się w zakładce „Kontakt”);
  • Agentów współpracujących z TUW „TUW”.

 

Informujemy, że TUW „TUW” podjęło szereg działań, które mają na celu jak najszybsze udzielenie realnej pomocy poszkodowanym. Uruchomione procedury dotyczące szkód masowych umożliwiają szybką wypłatę kwot bezspornych i zaliczek. Proste szkody będą wypłacane na podstawie dostarczonych przez poszkodowanych zdjęć i dokumentacji. W przypadku znacznych szkód, w których konieczne jest wykonanie oględzin, TUW „TUW” dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej dotrzeć na miejsce zdarzenia. Dodatkowo w celu usprawnienia procesu likwidacji szkód TUW „TUW” zaangażowało także pracowników z innych działów.

 

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku szkód powstałych na skutek niekorzystnych działań atmosferycznych w ubezpieczonych budynkach, Towarzystwo zgodnie z obowiązującymi regulacjami refunduje poniesione koszty związane z zapobieganiem powiększaniu strat jak np. wypompowanie wody czy zabezpieczenie uszkodzeń folią.

W przypadku konieczności uprzątnięcia posesji prosimy, aby uszkodzone i zniszczone przedmioty pozostawić w jednym miejscu w celu okazania likwidatorowi podczas oględzin.

Bardzo pomocne przy szacowaniu szkód mogą okazać się także zdjęcia wykonane przy pomocy aparatu fotograficznego lub telefonu.