typ
Home »

Aktualności


Pożegnanie Henryka Wujca

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Członka Honorowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Pana Henryka Wujca.

Ochrona zniżek w OC

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" dołączyło do grona Ubezpieczycieli oferujących swoim Klientom możliwość utrzymania wypracowanych zniżek za bezszkodową jazdę - nawet po zgłoszeniu szkody w ubezpieczeniu OC spowodowanej przez Naszego Członka/Klienta.

Walne Zgromadzenie TUW "TUW"

29 czerwca 2020 roku w Warszawie w Warsaw Plaza Hotel w związku reżimem sanitarnym, przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

Bezpieczna Chata na trzy lata

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” rozpoczęło akcję „Bezpieczna Chata na trzy lata”. Jej celem jest promocja pakietu ubezpieczeń Bezpieczna Rodzina zawieranego na korzystnych warunkach na okres trzech lat.

Pakiet „BEZPIECZNY ROWERZYSTA”

Wiosna i lato to czas, kiedy ze szczególną przyjemnością decydujemy się na rowerowe przejażdżki. Jazda na rowerze zapewnia przede wszystkim zadowolenie z uprawniania tego sportu, ale niesie ze sobą również ryzyko różnych niechcianych zdarzeń.

Nowa oferta ubezpieczeń szkolnych w TUW „TUW”

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” przygotowało w ramach ubezpieczenia BEZPIECZNA SZKOŁA nową kompleksową i wszechstronną ofertę dobrowolnego ubezpieczenia, które zabezpieczy przed finansowymi skutkami nieszczęśliwego wypadku jaki może się zdarzyć na terenie placówki oświatowej, jak i w życiu prywatnym.

Respirator dla Instytutu Medycyny Wsi

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” na wniosek Związku Wzajemności Członkowskiej „Lubelskie” przekazało do Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie środki finansowe na zakup respiratora dla Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego z Pododdziałem Chorób Zawodowych i Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki.

Pomoc dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” udzieliło Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie wsparcia finansowego na zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów, które udzielają świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego na terenie miasta Rzeszów oraz powiatów: rzeszowskiego, niżańskiego, leżajskiego i łańcuckiego.

Infolinia Covid 19

Członkowie, Klienci, Pracownicy i Agenci Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” mogą bez wychodzenia z domu za pośrednictwem infolinii uzyskać informacje dotyczące trwającej pandemii w trzech zakresach tematycznych:
31-40 z 159