typ
Home »

Aktualności


RAZEM W TUW

"Ubezpieczaj w TUW auto i ruchomości, a będziesz spokojny do późnej starości" "RAZEM W TUW" to tani i nieskomplikowany pakiet, w skład którego wchodzą ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe.

OCHRONA PRAWNA

Sprawdź, może będzie Ci potrzebna!!! Ubezpieczenie ochrony prawnej umożliwia ubezpieczonemu lub osobom mu bliskim ochronę w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

SOŁECTWO

Umowa o utworzeniu ZWC. W dniu 7 lipca 2010 roku w Warszawie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" oraz Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wspólnie powołali ogólnopolski Związek Wzajemności Członkowskiej "SOŁECTWO" zrzeszający sołtysów, byłych sołtysów, członków rad sołeckich i członków stowarzyszeń sfederowanych w KSS.

Nowe ubezpieczenia

Już funkcjonuje udoskonalony dostosowany do potrzeb odbiorcy pakiet...
151-159 z 159