typ
Home »

Aktualności


Rozpoczęcie jesiennego sezonu ubezpieczenia upraw rolnych w TUW „TUW”

Wraz z nadejściem jesieni każdy rolnik powinien rozważyć możliwość zabezpieczenia interesów swoich i swojej rodziny poprzez ubezpieczenie ozimych upraw rolnych przed ryzykiem związanym z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, jakie z coraz większą częstotliwością nawiedzają nasz kraj.

Podziękowanie za wsparcie akcji ICMIF

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” otrzymało podziękowanie za wsparcie finansowe Fundacji DHAN współpracującej z ICMIF (Międzynarodową Federacją Ubezpieczeń Spółdzielczych i Wzajemnych) w ramach projektu 5-5-5.

Nowy pakiet „Bezpieczny Biznes w TUW-ie”

Pakiet „Bezpieczny Biznes w TUW-ie” jest dedykowany przedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową, produkcyjną lub usługową, jak również osobom fizycznym posiadającym budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Szkody majątkowe spowodowane przez anomalie pogodowe

W związku z występowaniem w ostatnich tygodniach gwałtownych zjawisk atmosferycznych (nawałnice, ulewne deszcze, silne wiatry, burze), które powodują dotkliwe straty w wielu gospodarstwach domowych naszych Członków, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” informuje, że szkody można zgłaszać za pośrednictwem:

Walne Zgromadzenie TUW "TUW"

28 czerwca 2021 roku w Warszawie w Warsaw Plaza Hotel przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.
1-10 z 158