typ
Home » Oferta » Dla rolników » Agrocasco (maszyny i sprzęt rolniczy)

Agrocasco (maszyny i sprzęt rolniczy)


Przedmiotem ubezpieczenia mogą być wszystkie sprzęty rolnicze wykorzystywane w gospodarstwie, w tym w szczególności:

 • kombajny do zbioru płodów rolnych, sieczkarnie polowe,
 • ciągniki i przyczepy rolnicze, ładowarki,
 • narzędzia i agregaty uprawowe, siewniki i sadzarki,
 • rozrzutniki, rozsiewacze, opryskiwacze,
 • prasy, kosiarki, wozy paszowe,
 • mobilne suszarnie do zboża, sortownice,
 • urządzenia rolnictwa precyzyjnego.

Każdy z ubezpieczanych sprzętów rolniczych może zostać objęty ochroną w jednym z trzech wariantów, dopasowanych do różnych potrzeb. Ponadto w ramach nowego pakietu Agrocasco może zostać zawarta także umowa ubezpieczenia:

 • szyb sprzętu rolniczego,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków Operatorów i Pasażerów sprzętu rolniczego,
 • ochrony prawnej,
 • odpowiedzialności cywilnej z tytułu międzysąsiedzkich usług maszynowych.

W zależności od wybranego wariantu, w ramach ubezpieczenia Agrocasco otrzymujesz:

 • ochronę w formule All Risks (w tym od kradzieży) lub tylko od zdarzeń losowych, działającą na terenie całej Polski lub całej Unii Europejskiej,
 • ochronę ubezpieczeniową od szkód powstałych na skutek awarii spowodowanej przedostaniem się do wnętrza sprzętu  rolniczego ciała obcego lub przegryzieniem przez gryzonie lub kuny wiązek elektrycznych,
 • pokrycie wartości płodów rolnych zniszczonych wskutek szkody powstałej w trakcie transportu ubezpieczonym sprzętem rolniczym,
 •  ubezpieczenie ogumienia od szkód powstałych bez jednoczesnego uszkodzenia lub zniszczenia innych części sprzętu rolniczego,
 • ubezpieczenie szyb sprzętu rolniczego od szkód powstałych bez jednoczesnego uszkodzenia lub zniszczenia innych części sprzętu rolniczego,
 • pokrycie kosztów holowania lub transportu uszkodzonego sprzętu do gospodarstwa lub warsztatu naprawczego,
 •  pokrycie dodatkowych kosztów wynajmu zastępczego sprzętu rolniczego,
 • pokrycie kosztów akcji ratowniczej i zabezpieczenia mienia przed zwiększeniem szkody, a także kosztów działań po szkodzie,
 • jeden z najkorzystniejszych na rynku sposobów ustalania zużycia technicznego części sprzętu rolniczego przy szkodach częściowych,
 • zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia,
 • stałą (gwarantowaną) sumę ubezpieczenia przez cały okres umowy,
 • możliwość zawarcia umowy krótkoterminowej (na min. 30 dni) lub długoterminowej (na 2 lub 3 lata).

Atrakcyjna składka, rozbudowany system zniżek oraz profesjonalna obsługa to atuty naszego Towarzystwa.

 

Pamiętaj ubezpieczając się u nas, ubezpieczasz się u siebie!

 

Dokument zawierający informacje o produkcie Agrocasco obowiązujący od 19 marca 2021r.

Ogólne warunki ubezpieczenia Agrocasco obowiązujące od 19 marca 2021r.