typ

OWU


Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenia OC rolników obowiązujący od 31 grudnia 2018r.

 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenia budynków rolniczych obowiązujący od 01 października 2018r.

 

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 

 

 

Dokument zawierający informacje o produkcie BEZPIECZNA ZAGRODA obowiązujący od 01 października 2021r.

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNA ZAGRODA obowiązujące od 01 października 2021r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNA ZAGRODA obowiązujące od 01 października 2020r. do 30 września 2021r.

Aneks zmieniający z dniem 01 lutego 2021r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia BEZPIECZNA ZAGRODA obowiązujących od 01 października 2020r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNA ZAGRODA obowiązujące od 01 października 2019r. do 30 września 2020r.

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNA ZAGRODA obowiązujące od 01 października 2018r. do 30 września 2019r.

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNA ZAGRODA obowiązujące od 15 września 2017 r. do 30 września 2018r.

 

 

 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenie zwierząt gospodarskich od zdarzeń losowych z dopłatami do składek z budżetu państwa obowiązujący od 01 stycznia 2019r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia zwierząt gospodarskich od zdarzeń losowych obowiązujące od 01 stycznia 2019r.

Ogólne warunki ubezpieczenia zwierząt gospodarskich od zdarzeń losowych obowiązujące od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2018r.

Aneks zmieniający z dniem 05 listopada 2018r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia zwierząt gospodarskich od zdarzeń losowych obowiązujących od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2018r.

 

 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenie zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności obowiązujący od 01 października 2018r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności obowiązujące od 10 sierpnia 2007r.

Aneks zmieniający z dniem 01 października 2018r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności obowiązujących od 10 sierpnia 2007r.

Karta informacyjna o produkcie

 

 

Dokument zawierający informacje o produkcie Agrocasco obowiązujący od 19 marca 2021r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia Agrocasco obowiązujące od 19 marca 2021r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia Agrocasco obowiązujące od 01 października 2018r. do 18 marca 2021r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia Agrocasco obowiązujące od 15 maja 2016r. do 30 września 2018r.

Aneks Nr 1 zmieniajacy z dniem 10 kwietnia 2017 r. postanowienia ogólnych warunków Agrocasco obowiązujących od 15 maja 2016 r. do 30 września 2018r.

 

 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenie upraw rolnych od zdarzeń losowych z dopłatami do składek z budżetu państwa  obowiązujący od 01 stycznia 2021r.

 

Ogólne warunki obowiązkowego oraz dobrowolnego ubezpieczenia upraw rolnych od zdarzeń losowych obowiązujące od 01 stycznia 2021r. 

 Ogólne warunki obowiązkowego oraz dobrowolnego ubezpieczenia upraw rolnych od zdarzeń losowych obowiązujące od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

Ogólne warunki obowiązkowego oraz dobrowolnego ubezpieczenia upraw rolnych od zdarzeń losowych obowiązujące od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

Ogólne warunki obowiązkowego oraz dobrowolnego ubezpieczenia upraw rolnych od zdarzeń losowych obowiązujące od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

Aneks zmieniający z dniem 05 listopada 2018r. postanowienia ogólnych warunków obowiązkowego oraz dobrowolnego ubezpieczenia upraw rolnych od zdarzeń losowych obowiązujących od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

 

 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenie upraw od zdarzeń losowych obowiązujący od 01 października 2018r. 


Ogólne warunki ubezpieczenia upraw od zdarzeń losowych obowiązujące od 01 maja 2014r.

Aneks zmieniający z dniem 01 października 2018r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia upraw od zdarzeń losowych obowiązujących od 01 maja 2014r.

Karta informacyjna o produkcie

 

 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenie drobiu w chowie fermowym od ognia i innych zdarzeń losowych obowiązujący od 01 października 2018r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia drobiu w chowie fermowym od ognia i innych zdarzeń losowych obowiązujące od 01 lipca 2014r.

Aneks zmieniający z dniem 01 października 2018r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia drobiu w chowie fermowym od ognia i innych zdarzeń losowych obowiązujących od 01 lipca 2014r.

Karta informacyjna o produkcie

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w gospodarstwach rolnych obowiązujące od 01 lipca 2013r do 22 lutego 2018r.

Aneks zmieniający z dniem 01 lutego 2017r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwach rolnych obowiązujących od 01 lipca 2013r do 22 lutego 2018r.