typ
Home » Oferta » Dla kierowców » Ochrona zniżek OC

Ochrona zniżek OC


12 sierpnia 2020 r. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”  wprowadziło do swojej oferty ubezpieczeniowej - możliwość wykupienia przez właścicieli/posiadaczy zależnych pojazdów dodatkowy zakres ochrony polegający na ochronie zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia - Ochrona Zniżek (OZ) do  umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Oferta kierowana jest do właścicieli/posiadaczy zależnych pojazdów, którzy:

  • mają wypracowane zniżki Bonus Malus (B/M),
  • nie spowodowali w ostatnim roku szkody w OC,
  • nie chcą ryzykować utraty zniżek już po jednej niewysokiej szkodzie przy wznowieniu umowy ubezpieczenia OC w TUW „TUW”.

W celu uniknięcia  konsekwencji w postaci utraty zniżki z uwagi na spowodowanie szkody, która może przydarzyć się nawet najbardziej doświadczonemu kierowcy,  TUW „TUW” oferuje  Ochronę Zniżek do ubezpieczenia OC -  dodatkowy zakres ochrony polegający na ochronie zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia wyróżniający się tym, że:

  • można go wykupić nie tylko do umowy ubezpieczenia OC pojazdu osobowego czy ciężarowego o DMC do 3,5 t, lecz także dla innych rodzajów pojazdów mechanicznych, np.  ciągników rolniczych, pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 3,5t, przyczep, pojazdów wolnobieżnych czy motocykli i motorowerów,
  • jest  dostępny dla osób fizycznych, osób  fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz dla leasingobiorców i kredytobiorców, posiadających  powyżej 25 lat i prawo jazdy powyżej 24 miesięcy,
  • „chroni szkodę” a nie pojazd, co oznacza – że w przypadku posiadania kilku pojazdów mechanicznych, po zaistnieniu pierwszej szkody na umowie OC z wykupioną Ochroną Zniżek (która spełni wymogi kwotowe określone poniżej), nie zostanie ona uwzględniona przy ustalaniu wysokości składki we wznowieniach umów ubezpieczeń OC także pozostałych pojazdów, tzn. Bonus Malus w tych umowach pozostanie na dotychczasowym poziomie, nawet jeżeli umowy te nie miały wykupionej OZ (z wyjątkiem umów OC dla ciągników samochodowych, autobusów oraz pojazdów ubezpieczonych na warunkach specjalnych),
  • obejmuje jedną szkodę w wysokości do 5 000 zł, jeżeli jednak szkoda jest w trakcie procesu likwidacji – granica ta została przesunięta do 6 000 zł,
  • jeżeli w okresie ubezpieczenia umowy OC z wykupioną Ochroną Zniżek dojdzie do więcej niż jednej szkody, to przy kontynuacji umowy lub umów ubezpieczenia OC w TUW „TUW”,  na wysokość składki będą miały wpływ wszystkie szkody poza jedną, która została wykluczona przez Ochronę Zniżek,
  • szkoda zgłoszona z  umowy OC nie zawierającej rozszerzenia OZ – zawsze będzie uwzględniona przy wyliczeniu Bonus Malus dla innych umów OC kontynuowanych w TUW „TUW”,  dlatego wykupienie Ochrony Zniżek w każdej umowie OC, powoli właścicielom/posiadaczom zależnym posiadającym więcej niż jeden pojazd – na uniknięcie skutków wystąpienia szkody na każdym z nich.

OZ - dodatkowy zakres ochrony polegający na ochronie zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w ubezpieczeniu OC jest uzupełnieniem możliwości, jakie przewidzieliśmy dla naszych Członków/Klientów, którzy oczekują gwarancji utrzymania zniżek za przebieg ubezpieczenia pojazdu mechanicznego. Ochrona zniżek w ubezpieczeniu Autocasco (AC) – zapewnia wyłączenie  jednej szkody przy ustalaniu składki na kolejny okres ubezpieczenia bez względu na to, czy właściciel pojazdu mechanicznego/posiadacz zależny był sprawcą szkody czy też poszkodowanym. Ubezpieczenie Bezpośredniej Likwidacji Szkód, które proponujemy naszym Członkom/Klientom od marca 2020  roku  - pozwala  zachować zniżki w umowie ubezpieczenia AC,  jeżeli właściciel/posiadacz zależny  pojazdu jest poszkodowanym, natomiast Ochrona zniżki w ubezpieczeniu OC stanowi zabezpieczenie dla właściciela pojazdu mechanicznego/posiadacza zależnego, który ponosi odpowiedzialność za szkodę.

Tym samym zapewniamy naszym Członkom/Klientom możliwość kompleksowego zabezpieczenia się przed skutkami szkody we wznowieniach umów ubezpieczeń OC, ograniczając konsekwencje finansowe wynikające ze szkodowego okresu ubezpieczenia.

 

Podkreślić należy, że Ochrona Zniżek zadziała tylko wtedy, gdy Ubezpieczony nadal pozostanie Członkiem  TUW „TUW”. Wszystkie szkody z OC muszą być zgłaszane do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) - nawet wtedy, gdy do  umowy ubezpieczenia OC wykupiony został dodatkowy zakres  Ochrony Zniżek.
W związku z tym, szkody te będą widoczne w bazie UFG, co może mieć wpływ na wysokość składki proponowanej przez inne zakłady ubezpieczeń.

 

W TUW „TUW”  ochronisz przed utratą zniżek B/M umowy ubezpieczenia OC większości rodzajów pojazdów mechanicznych, a jeżeli jesteś właścicielem więcej niż jednego pojazdu – warto wykupić Ochronę Zniżek przynajmniej w ubezpieczeniu OC jednego z nich, bo jeżeli szkoda na tym pojeździe nie przekroczy 5 000 zł – to nie uwzględnimy jej również w żadnej z pozostałych umów OC (na które może działać Ochrona Zniżek), o ile odnowisz je u nas na kolejny okres ubezpieczenia.

 

Warto zostać z nami!