typ
Home » Towarzystwo » Ład korporacyjny

Ład korporacyjny


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" stosuje "Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych", wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności i specyfiki TUW "TUW".

 

Towarzystwo odstępuje od stosowania Zasad określonych w § 6 ust. 1, § 11, § 12 ust. 3 oraz w §§ 53-57.


Treść Zasad znajduje się na stronie Komisji Nadzoru Finansowego

 

https://knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/knf_140904_Zasady_ladu_korporacyjnego_22072014_38575.pdf

 

Rada Nadzorcza TUW "TUW" na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2021 r. pozytywnie oceniła stosowanie przez Towarzystwo "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych".