typ
Home » Oferta » Dla rodziny » Pakiet BEZPIECZNA RODZINA

Pakiet BEZPIECZNA RODZINA


Ubezpieczenie BEZPIECZNA RODZINA to kompleksowa i wszechstronna oferta dobrowolnego ubezpieczenia, gwarantującego bezpieczeństwo Tobie i Twoim bliskim.

Pakiet jest dedykowany właścicielom oraz najemcom mieszkań i domów.

 

Polisa kompleksowego ubezpieczenia BEZPIECZNA RODZINA

 

Chroni:

 • budynki mieszkalne, mieszkania (wraz z lokalami gospodarczymi), budynki gospodarcze,
 • budowle i obiekty architektury ogrodowej,
 • budynki w budowie,
 • domy letniskowe,
 • ruchomości domowe i stałe elementy wykończeniowe,
 • mienie powierzone Ubezpieczonemu np. przez pracodawcę,
 • mienie przeznaczone do działalności gospodarczej,
 • sprzęt elektroniczny przenośny (również poza miejscem zamieszkania),
 • szyby i przedmioty szklane,
 • instalacje fotowoltaiczne i solarne,
 • mienie na tarasie i w ogrodzie,
 • nagrobki.

Zapewnia:

 • ubezpieczenie mienia od pożaru i różnych zdarzeń losowych  w wariancie ryzyka nazwane  lub w wariancie wszystkie ryzyka, z możliwością rozszerzenia o powódź,
 • ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych od kradzieży z włamaniem,
 • ubezpieczenie mienia osobistego od rabunku i rozboju ulicznego (poza miejscem ubezpieczenia),
 • ubezpieczenie stałych elementów zewnętrznych budynku mieszkalnego, mieszkania i budynku gospodarczego od kradzieży zwykłej,
 • ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych oraz oszklenia instalacji fotowoltaicznej i solarnej od stłuczenia,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na terenie całego świata z wyłączeniem Kanady i USA, w ramach którego odpowiadamy również za szkody spowodowane przez zwierzęta domowe,
 • ubezpieczenie ochrony prawnej na terenie Polski,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie całego świata,
 • klauzule dodatkowe, które pozwalają na pełne dostosowanie zakresu ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb.

Ubezpieczone ruchomości domowe są objęte ochroną pod adresem wskazanym jako miejsce ubezpieczenia, a w razie przeprowadzki – podczas transportu i w nowym miejscu zamieszkania oraz w miejscu do którego je oddamy w celu dokonania naprawy, czyszczenia lub renowacji.

Ponadto ubezpieczenie „Bezpieczna Rodzina” zapewnia zwrot kosztów akcji ratowniczej, działań po szkodzie, odtworzenia dokumentacji i naprawy zabezpieczeń. A na podstawie klauzul dodatkowych, ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć np. o szkody spowodowane przez przenikanie wody z gruntu, przez dzikie zwierzęta, koszty poszukiwania przyczyny powstania szkody oraz koszty najmu budynku/lokalu i pomieszczeń zastępczych, a ubezpieczenie OC w życiu prywatnym o OC właściciela dodatkowej nieruchomości lub OC najemcy.

 

Pomaga:

W razie nieszczęśliwego zdarzenia w ramach pakietu pomocy Dom Assistance zapewniamy: wizytę lekarza i pielęgniarki po nagłym zachorowaniu lub nieszczęśliwym wypadku, wsparcie specjalistów (ślusarza, hydraulika, technika urządzeń grzewczych, elektryka, dekarza, szklarza i stolarza), naprawę sprzętu RTV/AGD i PC, pomoc przy uruchomieniu samochodu. Dodatkowo dostarczamy leki i sprzęt medyczno - rehabilitacyjny, zapewniamy opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, opiekę nad zwierzętami, a także dozór mienia np. po kradzieży z włamaniem, i zakwaterowanie w hotelu, gdy na skutek szkody nasz dom lub mieszkanie  nie nadaje się do zamieszkania. Oferujemy także transport medyczny, transport  do/z hotelu i transport ocalałego mienia do przechowalni oraz serwis Concierge, który zapewnia zorganizowanie przez asystenta Centrum Pomocy np. rezerwacji biletów do kina lub teatru, hotelu, restauracji, samochodu zastępczego lub dostawy kwiatów.

 

Wybierając kompleksowe ubezpieczenie BEZPIECZNA RODZINA otrzymujesz gwarancję:

 • szerokiej ochrony posiadanych nieruchomości i mienia, a także odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ochrony prawnej i następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • indywidualnego dopasowania zakresu ubezpieczenia do swoich potrzeb: wariant ryzyka nazwane, wariant wszystkie ryzyka, szeroki wachlarz klauzul dodatkowych,
 • pełnej możliwości wyboru optymalnych sum ubezpieczenia,
 • atrakcyjnych zniżek np. za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, za staż członkowski, za kompleksowość ubezpieczenia, za zabezpieczenia posiadane w miejscu ubezpieczenia.

Stając się Członkiem naszego Towarzystwa masz pewność, że ubezpieczasz się u siebie.

 

TUW "TUW" jest partnerem programu Karta Dużej Rodziny

 

 

Dokument zawierający informacje o produkcie BEZPIECZNA RODZINA obowiązujący od 01 kwietnia 2020r.

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNA RODZINA obowiązujące od 01 kwietnia 2020r.

 

Tabela stopnia zużycia technicznego budynków wg wzoru Rossa