typ
Home » Praca

Specjalista ds. likwidacji szkód majątkowych


do Centrali TUW "TUW" w Warszawie

 

Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należała kompleksowa obsługa klienta w procesie likwidacji szkody majątkowej, w szczególności:

 

 • dokonywanie wyceny i weryfikacji wartości szkody na podstawie wiedzy eksperckiej, dostępnych cenników i narzędzi
 • analizowanie dokumentacji z uwzględnieniem warunków zawartej umowy ubezpieczenia, ogólnych i szczegółowych warunków ubezpieczenia oraz obowiązujących przepisów prawa
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi (eksperci)
 • współpraca z poszkodowanymi, pełnomocnikami oraz brokerami
 • udział w oględzinach i ocena zakresu szkody
 • współpraca z terenowymi jednostkami likwidacji szkód
 • raportowanie wyników z likwidacji szkód

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

 • wykształcenia co najmniej średniego – preferowane o profilu technicznym
 • praktyki w likwidacji szkód
 • znajomości MS Excel oraz innych programów pakietu MS Office
 • praktycznej znajomości programów do kosztorysowania w budownictwie

 

Dodatkowym atutem będzie:

 

 • komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej
 • prawo jazdy kat. B
 • inicjatywa, systematyczność

 

Wybranemu kandydatowi oferujemy możliwość rozwoju i pracy w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku, opiekę medyczną i świadczenia socjalne.

Aplikacje (CV ze zdjęciem) prosimy przesyłać na adres e-mail.: bsp.rekrutacja@tuw.pl z dopiskiem w temacie „rekrutacja – likwidacja szkód majątkowych”.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

W aplikacji prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: Specjalista ds. likwidacji szkód majątkowych”.

 

Jeżeli kandydat chce uczestniczyć również w przyszłych rekrutacjach, prośba o dołączenie dodatkowej zgody:

 

„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych  na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

 

Obowiązek informacyjny:

a) administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
z siedzibą w Warszawie, ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  IOD@tuw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

c) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w rekrutacji na podstawie przesłanego CV
i wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”;

e) dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia stosownej zgody do czasu udziału w przyszłych rekrutacjach bądź cofnięcia w tym zakresie zgody na przetwarzanie danych;

f) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

g) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.