typ
Home »

Pomoc dla podopiecznych azylu "Kundel Bury z Wiejskiej Dziury"


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” przekazało 6 drewnianych, ocieplonych i zaimpregnowanych bud na rzecz podopiecznych stowarzyszenia „Pogotowie dla Zwierząt” przebywających w azylu Kundel Bury z Wiejskiej Dziury w Sekłaku.

 

Budy zostały wykonane własnoręcznie przez członków, pracowników i zaproszonych gości, którzy spotkali się na konferencji zorganizowanej w dniach 22 -23 maja przez TUW „TUW”. Sześć zespołów  w pocie czoła zbijało, skręcało i malowało nowe schronienia dla psiaków. Budy zostały także wyposażone we własnoręcznie uszyte ciepłe posłania.  Pracy towarzyszyła wspaniała atmosfera, wzajemne wsparcie i satysfakcja z możliwości przyczynienia się do poprawy losu bezdomnych i często także skrzywdzonych przez ludzi psiaków.

 

Stowarzyszenie „Pogotowie dla zwierząt” ma na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz postaw i działań sprzyjających skutecznej ochronie zwierząt i humanitarnego ich traktowania. Stowarzyszenie prowadzi w Sekłaku Azyl Kundel Bury z Wiejskiej Dziury, w którym otoczone troskliwą opieką zwierzęta są przygotowywane do adopcji.