typ
Home »

Pomoc dla poszkodowanych


Anomalie pogodowe, jakie w ubiegłym tygodniu nawiedziły nasz kraj (trąba powietrzna, podtopienia) spowodowały straty u wielu członków naszego Towarzystwa.

Towarzystwo kończy już proces wypłaty świadczeń poszkodowanym w wyniku trąby powietrznej z Lubelszczyzny. Dodatkowo TUW „TUW” przekazał plandeki w celu zabezpieczenia uszkodzonego mienia.

 

TUW „TUW” zbiera dane o szkodach powstałych wskutek intensywnych opadów deszczu. W ten proces zostali zaangażowani pracownicy jak i agenci. Ponadto zwiększono obsługę infolinii. Uruchomione zostały procedury szybkiej ścieżki zgłaszania szkody oraz uproszczona likwidacja szkód w tym także wypłaty bezspornych kwot odszkodowań na podstawie przesyłanych przez poszkodowanych zdjęć.

W celu maksymalnego skrócenia czasu szacowania szkód skierowano większą liczbę pracowników do obsługi terenów, na których wystąpiły szkody masowe.

 

TUW „TUW” dokłada wszelkich możliwych starań w celu jak najszybszego udzielenia pomocy swoim członkom poszkodowanym w wyniku ostatnich anomalii pogodowych.