typ
Home »

Decyzja KNF w sprawie współpracy TUW „TUW” i InterRisk


Komisja Nadzoru Finansowego na wczorajszym posiedzeniu wyraziła zgodę na nabycie przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group udziałów Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” od MACIF (Mutuelle Assurance des Commercants et Industrieles France et des Cadres et salaries de l’Industrie et du Commerce) oraz MAIF, Belgijskiego P&V i MACIF ŻYCIE TUW.

Decyzja ta przypieczętowała rozpoczęcie strategicznej współpracy, która ma na celu wzmocnienie pozycji obu podmiotów na polskim rynku ubezpieczeń przy jednoczesnym poszanowaniu i utrzymaniu wzajemności ubezpieczeniowej przez TUW „TUW” oraz podmiotowości jego członków posiadających prawo głosu na walnych zgromadzeniach i ich udział w organie nadzorującym.

„Wierzymy, że współpraca pomiędzy naszymi firmami przyczyni się do spotęgowania tempa rozwoju obu organizacji. Z optymizmem patrzymy w przyszłość, która dla nas jawi się pod znakiem wzajemnego czerpania z tego, co każdy z ubezpieczycieli może zaoferować najlepszego. Traktujemy to jako szansę na stworzenie nowoczesnego potencjału, a następnie wykorzystanie go, by naszemu Członkowi zaoferować jeszcze lepsze produkty i jeszcze wyższą jakość usług” – mówi Ewa Stachura-Kruszewska, Prezes Zarządu TUW „TUW”.

 

„Z dużą satysfakcją przyjęliśmy wyrażone przez KNF stanowisko. Połączenie sił obu organizacji przyczyni się do osiągnięcia wzajemnych korzyści zarówno dla obu towarzystw, jak i ich Członków i Klientów. Zawiązana współpraca pozwoli nam oferować produkty, które będą spełniały potrzeby osób poszukujących korzystnych ubezpieczeń” – mówi Piotr Narloch, Prezes Zarządu InterRisk.

 

„Niezwykle cieszymy się na nadchodzącą współpracę z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Założeniem tego strategicznego partnerstwa jest wzajemne wzmocnienie, które osiągnąć będzie można dzięki wymianie kompetencji i doświadczeń pomiędzy podmiotami. Partnerstwo z TUW „TUW” jest inwestycją w rozwój obu firm, ponieważ umożliwi nam budowanie jeszcze silniejszej pozycji na rynku ubezpieczeń majątkowych” – dodaje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska.


Informacja o Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

TUW „TUW” jest pierwszym zakładem ubezpieczeń, który po drugiej wojnie światowej rozpoczął działalność w formule wzajemnościowej. Po 27 latach działalności TUW „TUW” liczy blisko 1 676 000 Członków i jest marką rozpoznawalną na rynku. Dzięki utrzymywaniu bliskich relacji ze środowiskami rolniczymi, samorządowymi, kościelnymi i zawodowymi, TUW „TUW” ma możliwość rozpoznawania potrzeb ubezpieczeniowych swoich Członków, odpowiedniego kształtowania oferty ubezpieczeniowej jak również szybkiego reagowania w razie zdarzeń losowych.

Członkowie TUW „TUW” mają istotny wpływ na zarządzanie towarzystwem, wybór jego władz i podział wypracowanych nadwyżek.

 

Informacja o InterRisk

InterRisk działa na polskim rynku nieprzerwanie od 1993 roku i jest jednym z wiodących ubezpieczycieli majątkowych. Od 2006 roku należy do międzynarodowej grupy kapitałowej Vienna Insurance Group. Dzięki eksperckiej wiedzy pozyskanej przez lata działalności proponuje swoim Klientom wszechstronną ofertę, na którą składają się ubezpieczenia: komunikacyjne, majątkowe, osobowe, zdrowotne i finansowe. Każdego roku spółka otacza ochroną ubezpieczeniową blisko 2 miliony Klientów. InterRisk jest doceniany także przez profesjonalistów rynku ubezpieczeniowego jako niekwestionowany lider ubezpieczeń OC dla agentów i brokerów.