typ
Home »

TUW „TUW” – Inwestorem Społecznym Szlachetnej Paczki


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" zaangażowało się w program Inwestor Społeczny wspierający Szlachetną Paczkę.

Jest to nowatorskie rozwiązanie dla firm zainteresowanych możliwością podzielenia się swoim dorobkiem i dobrego inwestowania w zmiany społeczne.

Szlachetna Paczka jest projektem obywatelskim, organizowanym oddolnie i finansowanym przez darczyńców. Efektywną organizację tego przedsięwzięcia umożliwiają zarówno zaangażowani Wolontariusze, jak i odpowiednie systemy rekrutacji, szkolenia, zarządzanie, monitoring oraz zaawansowane narzędzia IT i komunikacji.

TUW „TUW” jako Inwestor Społeczny, który wspiera grupę wolontariuszy w dwóch rejonach Polski ma unikatową możliwość angażowania się w życie lokalnych społeczności i zmiany losu konkretnych ludzi w potrzebie.