typ
Home »

Przekazanie wozu strażackiego OSP Bogdaniec


25.11.2017 roku na dziedzińcu szkoły w Bogdańcu odbyło się uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdańcu.

Uroczystość przebiegała zgodnie z ceremoniałem pożarniczym, tj. rozpoczęła się meldunkiem o rozpoczęciu uroczystości złożonym przez Komendanta OSP Bogdaniec Krzysztofa Nowaka Prezesowi Powiatowemu OSP Małgorzacie Domagale, po czym nastąpiło odśpiewanie hymnu państwowego z podniesieniem flagi na maszt. Następnie były wystąpienia Krystyny Pławskiej Wójta Gminy Bogdaniec oraz przedstawicieli organizacji, które wsparły i dofinansowały zakup pojazdu.

Nasze Towarzystwo reprezentowała Prezes Zarządu Ewa Stachura-Kruszewska, która została „matką chrzestną” pojazdu. Po odczytaniu specjalnego aktu – jak przystało na matkę chrzestną – nadała pojazdowi imię FLORIAN, imię świętego, który jest patronem nie tylko strażaków, ale też naszego Towarzystwa.

Towarzystwo dofinansowało zakup samochodu pożarniczego w ramach funduszu prewencyjnego w celu ograniczania wysokości rozmiaru ewentualnych szkód i objęło go ochroną ubezpieczenia.