typ
Home »

Orkan Ksawery


Gwałtowne zjawiska atmosferyczne (orkan Ksawery) jakie w ostatnim czasie ponownie nawiedziły nasz kraj spowodowały dotkliwe straty naszym Członkom.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW przypomina, że w Członkowie mogą zgłaszać szkody za pośrednictwem:

  • infolinii : 801 001 003 lub 22 545 39 50,
  • w jednostkach terenowych naszego Towarzystwa (numery telefonów i adresy e-mail znajdują się w zakładce „kontakt”),
  • u Agentów współpracujących z TUW „TUW”.

W celu jak najsprawniejszego oszacowania szkód Towarzystwo kontynuuje uproszczone procedury likwidacji, uruchomione po sierpniowych nawałnicach.
Zwraca się uwagę na to aby w przypadku konieczności uprzątnięcia posesji uszkodzone i zniszczone przedmioty pozostawić w jednym miejscu w celu okazania likwidatorowi podczas oględzin.
Bardzo pomocne przy szacowaniu szkód mogą okazać się także zdjęcia wykonane przy pomocy aparatu fotograficznego czy telefonicznego.
Towarzystwo zgodnie z obowiązującymi regulacjami, refunduje także poniesione koszty związane z zapobieganiem powiększaniu strat jak np. wypompowanie wody czy zabezpieczenie uszkodzeń folią.