typ
Home »

Pożar Katedry Gorzowskiej


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” od wielu lat obejmuje ochroną ubezpieczeniową mienie należące do kilku diecezji kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w tym Katedrę Gorzowską.

Umowa  ubezpieczenia obejmuje budynki wraz z mieniem sakralnym stanowiącym ich wyposażenie od ryzyka ognia i innych zdarzeń losowych. Umowa gwarantuje pokrycie kosztów odtworzenia zgodnie z obecna technologią naprawy. Niestety odbudowa zawsze będzie tylko kopią zniszczonego zabytku, bo w wyniku takich zdarzeń losowych jak pożar bezpowrotnie tracimy część naszego dziedzictwa historycznego.

W związku z zaistniałym zderzeniem ubezpieczeniowym w Katedrze w Gorzowie Wielkopolskim Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” deklaruje sprawną pracę likwidatorów, którzy dysponują odpowiednim doświadczeniem i wiedzą z zakresu szacowania szkód w budynkach sakralnych, sprawną wycenę i wypłatę należnego odszkodowania.