typ
Home » Do pobrania » Ubezpieczenia rolne » Wnioski o zawarcie umów

Wnioski o zawarcie umów


Wniosek o zawarcie umów obowiązkowego ubezpieczenia

  • budynków rolniczych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych;
  • odpowiedzialności cywilnej rolnika z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

 

Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia na podstawie OWU upraw od zdarzeń losowych

 

Wniosek o zawarcie umów ubezpieczenia zwierząt na podstawie:

  • OWU zwierząt gospodarskich od zdarzeń losowych, z możliwością uzyskania dopłaty do składki z budżetu państwa
  • OWU zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności.

Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia na podstawie OWU mienia w gospodarstwach rolnych

 

Wniosek o zawarcie umowy obowiązkowego oraz dobrowolnego ubezpieczenia upraw rolnych od zdarzeń losowych, z możliwością uzyskania dopłaty do składki z budżetu państwa