typ

OWU


 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obowiązujący od 01 stycznia 2019r.

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obowiązujący od 01 października do 31 grudnia 2018r.

 

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 

 

 

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia AUTOCASCO obowiązujące od 01 maja 2019r.

Aneks zmieniajacy z dniem 02 września 2019r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia AUTOCASCO obowiązujących od 01 maja 2019r.

 
 

Ogólne warunki ubezpieczenia AUTOCASCO obowiązujące od 01 czerwca 2016r. do 30 września 2018r.

Aneks zmieniajacy z dniem 1 kwietnia 2017 r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia AUTOCASCO obowiązujących 01 czerwca 2016r do 30 września 2018r.

 

 

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW) obowiązujące od 15 lipca 2017r. do 30 września 2018r.

 

 

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia pomocy w podróży Asisstance obowiązujące od 15 października 2015r. do 14 sierpnia 2018r.

Aneks Nr 1 zmieniajacy z dniem 01 kwietnia 2017 r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia pomocy w podróży Assistance obowiązujących od 15 października 2015r. do 14 sierpnia 2018r.

 

 

 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) obowiązujący od 01 maja 2019r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) obowiązujące od 01 lutego  2019r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) obowiązujące od 01 października 2018r. do 31 stycznia 2019r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) obowiązujące od 16 października 2017r. do 30 września 2018r.