typ

OWU


 

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 

 

Informacja dotycząca procedury składania i rozpatrywania reklamacji

 

 

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTOCASCO obowiązujące od 01 czerwca 2016 r.

 

Aneks Nr 1 zmieniajacy z dniem 1 kwietnia 2017 r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia AUTOCASCO obowiązujących od dnia 1 czerwca 2016 r.

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia AUTOCASCO obowiązujące od 01 kwietnia 2016 r. do 31 maja 2016r.

 

 

 
 
 

Aneks zmieniający z dniem 10 października 2015 r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (NNW) obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2012 r. obowiązujący do dnia 14 kwietnia 2016r.

 

Karta informacyjna o produkcie obowiązująca do 14 kwietnia 2016r.

 

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia pomocy w podróży Assistance obowiązujące od 15 października 2015 r.

 

Aneks Nr 1 zmieniajacy z dniem 1 kwietnia 2017 r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia pomocy w podróży Assistance obowiązujących  15 października 2015 r.

 

 

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) obowiązujące od dnia 02 maja 2016r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) obowiązujące od dnia 01 listopada 2013r.

 

Aneks zmieniający z dniem 10 października 2015r. ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) obowiązujących od dnia 1 listopada 2013 r.

 

 

 
 
 

Karta informacyjna o produkcie obowiązująca do dnia 14 kwietnia 2016r.

 

Aneks zmieniający z dniem 10 października 2015r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia AutoSzyby obowiązujących od dnia 15 maja 2014 r. obowiązujący do dnia 14 kwietnia 2016r.