mapka

Wybierz ubezpieczenie


Aktualności

Kondolencje i zawiadomienie

Z przykrością informujemy o śmierci Pana Jacques’a Vandier, wieloletniego Prezesa Macif, który przyczynił się do umocnienia ekonomii społecznej i rozwoju ubezpieczeń we Francji oraz inspirował liczne przedsięwzięcia między innymi przyczyniając się do utworzenia w Polsce Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

Czytaj więcej

TUW "TUW" jest członkiem Stowarzyszenia Ubezpieczeń Wzajemnych i Spółdzielczych w Europie
TUW "TUW" jest partnerem w programie Karta Dużej Rodziny
TUW "TUW" jest członkiem Europejskiego Zgromadzenia Ubezpieczycieli Ekonomii Społecznej EURESA