typ
Home »

Aktualności


Rozszerzenie zakresu ochrony Assistance

Ubezpieczenie Assistance zapewnia poczucie komfortu i bezpieczeństwa w podróży jeżeli przydarzy się niespodziewany wypadek – kolizja czy awaria pojazdu.

TUW "TUW" w rankingu "Rzeczpospolitej"

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” po raz kolejny znalazło się wśród 500 największych polskich przedsiębiorstw za 2017 rok na liście opublikowanej przez gazetę Rzeczpospolita.

Jerzy Lenard członkiem Rady PBUK

W dniu 25 czerwca br. Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych dokonało wyboru nowego składu Rady Biura.

Wyniki finansowe Towarzystwa za I kwartał 2018 roku

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” po I kwartale 2018 roku odnotowało wynik techniczny na poziomie 9 127 tys. zł. co stanowi ponad dziewięciokrotny wzrost w stosunku do wyniku technicznego w I kwartale roku ubiegłego ( 924 tys. zł);

TUW "TUW" w rankingu UFG

TUW „TUW” znalazło się w pierwszej dziesiątce rankingu jakości danych przesyłanych do ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w 2017 roku*, dokonując tym samym największego skoku w klasyfikacji i wspinając się aż o sześć pozycji.
51-60 z 195